Disclaimer / Websitevoorwaarden

Deze website is eigendom van apotheek Ruurlo en de informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.
Indien u zich aanmeldt voor één of meer van de diensten op deze website bent u verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring van apotheek Ruurlo, die op deze website is te raadplegen onder privacyverklaring, maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van één of meer van de diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het op deze website onder contact staande adres. Apotheek Ruurlo heeft het recht uw gebruik van één of meer van de diensten van deze website met onmiddellijke ingang te staken. Apotheek Ruurlo zal u daarvan op de hoogte stellen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Apotheek Ruurlo is aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Deze voorwaarden kunnen door apotheek Ruurlo worden gewijzigd. Indien u gebruik blijft maken van deze website, wordt u geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder disclaimer.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.