Privacy verklaring

Apotheek Ruurlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, de veiligheid van uw persoonsgegevens en van uw medicatiedossier. Apotheek Ruurlo verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid via deze website een afspraak te maken met uw apotheek, vraagt apotheek Ruurlo uw geboortedatum en uw postcode in te voeren op deze website. Op die manier apotheek Ruurlo voor u een afspraak maken.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor verschillende diensten. Enkele voorbeelden zijn het beantwoorden van vragen, voor het opstellen van een factuur en voor het bezorgen van de door u bestelde producten.

Als u gebruik maakt van het digitaal medicatiedossier op deze website, verwerkt Apotheek Ruurlo B.V. uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medicatiegeschiedenis om u toegang te verlenen tot uw medicatiedossier.

In onze apotheek beschikken wij over een speciale privacy-balie waarbij u er zeker van kan zijn dat er een veilige afhandeling kan plaatsvinden.

Beveiliging

Apotheek Ruurlo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medicatiegegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. Apotheek Ruurlo raadt u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen.

Cookies

Apotheek Ruurlo gebruikt cookies om haar dienstverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Wanneer u naar de website van apotheek Ruurlo gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gebruik van persoonsgegevens

Apotheek Ruurlo kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat Apotheek Ruurlo uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden bij Apotheek Ruurlo door contact op te nemen met Apotheek Ruurlo op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de homepage van deze website bij contact.

Inzage en wijziging

U heeft het recht Apotheek Ruurlo te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt daarvoor contact opnemen met apotheek Ruurlo op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op homepage van deze website bij contact.

Aanpassing privacyverklaring

Apotheek Ruurlo kan deze privacyverklaring aanpassen. U kunt op elk moment op deze website de op dat moment geldende privacyverklaring raadplegen. Apotheek Ruurlo adviseert u dat regelmatig te doen, in elk geval voordat u persoonsgegevens aan Apotheek Ruurlo verstrekt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van apotheek Ruurlo, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers.